Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Arnljot Gellines vei 35 - nye tegninger
Publisert  04.07.14
Sist endret  04.07.14
 
Vi har tidligere skrevet om utbyggingsplaner i Arnljot Gellines vei 35 i november, i mars, og i mai. Nå har arkitektene tenkt litt mer, og lagt fram nye tegninger.Her er siste oversiktstegning. Gult er altså nybygg, de stripete er bygg som skal pusses opp. Det ser kanskje ikke så veldig forskjellig ut fra det vi har vist før.Men her ser vi at de har flyttet de nye bygningene noe, særlig den som er nærmest Alna.Her er usikt fra Nygårdskollen (eller rettere sagt fra et punkt høyt over takene på Nygårdskollen.Høyden har vært diskutert, så her har arkitektene vist det de mener at er alternativet til den høyste blokken: En lang blokk langs det meste av tomten. I slike prosesser er det sjelden man illustrerer enklere alternativer - som f.eks. den opprinnelige blokken i 4 eller 5 etasjer. Det kan man jo mene mye om. Men på den annen side: Rehabilitering av den gamle fabrikken forutsetter nok at utbyggingen har en viss størrelse når kostnadene skal fordeles på boenhetene.


De øvrige tegningene er tilsvarende, bare sett fra forskjellige vinkler: