Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Færre trær, flere parkeringsplasser.
Publisert  12.09.14
Sist endret  12.09.14
 
Vi har jo hatt mange historier her om felling av trær. Ikke minst på kirkegården, men også langs Etterstadsletta.

Det første treet som forsvant i denne sidens historie var ved Sporveisverkstedet i 2004. Som du kan se på bildene fra den gangen var det et stort og flott tre.

Nå har de tenkt å gjøre det igjen. Det søkes nå om å lage 16 parkeringsplasser foran verkstedet.
Etterstadsletta 18


Men hva med trærne? I referatet fra forhåndskonferansen står det:
Tre trær som er avmerket på kartet er ikke en del av reguleringsplanen, og kan fjernes..

Det stemmer nok det. Reguleringsplanen er vedtatt i oktober 1950, og disse trærne var nok ikke en viktig del av planen da.
Etterstadsletta 18