Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Hvor skal barna gå på skole?
Publisert  27.09.14
Sist endret  16.10.14
 
Som vi har fortalt tidligere blir det ny skole i Brynsengfaret skole. Og vi har vært forberedt på at dette nok først og fremst vil bli en skole for Etterstad. Det blir sikkert en bra skole, samtidig er det jo vemodig at et av de mange båndene til Vålerenga kuttes.

Brynsengfaret skole
Brynsengfaret skole

Men selv om skolen ikke er ferdig, foreslås det nå å endre på skolenes inntaksområder allerede fra høsten 2015. Det er ikke plass til oss alle på Vålerenga lenger! Og ikke bare det, Etterstadelevene skal fordeles på to skoler - midlertidig. Her er et bilde fra utdanningsetatens presentasjon:

Skolekretser

En klasse med Etterstadelever skal altså begynne på Teglverket skole. Den har du sikkert lest om i disse sider før, men den kommer altså bak Hasle Torg. Etter to år - når Brynsengfaret er ferdig - skal de flyttes dit.

Teglverket skole
Teglverket skole


Den andre klassen med nye Etterstadelever skal begynne på Vålerenga slik foreldrene kanskje hadde forventet. Men dette er også midlertidig. To år etterpå skal de også gå på Brynsengfaret.

Les også:
Undervisningsetatens forslag
Brev fra en mor på Etterstad
om møte i aksjonsgruppe
Protest fra en mor på Etterstad Nord

For de som ikke er kjent på veien til Teglverket (antagelig ganske mange) har vi laget en gjennomgang her