Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Nye planer for Biskop Jens Nilssøns gate 5
Publisert  05.10.14
Sist endret  05.10.14
 
Backe Prosjekt har nå endret planene for nybygg i Biskop Jens Nilssøns gate 5.

Vi har tidligere fortalt om disse planene. Opprinnelig var det snakk om to slanke tårn på 12 og 14 etasjer. Dette mente Plan- og bygningsetaten var for høyt. Backe prosjekt prøvde å invitere etatsdirektøren på et møte for å argumentere for at saksbehandler tok feil. Det ble avslått. Nå har de kommet med ny skisser som stort sett følger de føringer etaten har lagt.

Biskop Jens Nilssøns gate 5

Nå har imidlertid Backe Prosjekt føyd seg etter etatens anbefalte 6-7 etasjer. De har også flyttet bebyggelsen mot nord for å få utearealer mot sør. Forutsetningen for å ha to bygninger var at høyden skulle gi høy utnyttelsesgrad. Det er derfor nå snakk om en sammenhengende blokk, med 7 boligetasjer og en etasje for boder, parkering mm. Slik skal 1. etg. se ut:

Biskop Jens Nilssøns gate 5

Så ser det ut til at det skal bli til sammen 32 leiligheter i resten av huset. 5 i hver etasje i 2. til 6. etasje, og 4 i hver etasje i 7. og 8. etasje. Det blir spennende å se hvordan saken utvikler seg videre, men utbygger har nå tilpasset seg etatens viktigste krav, og Plan- og bygningsetaten stilte seg i utgangspunktet positiv til ny bebyggelse på tomten. Dette prosjektet begynner altså å virke gjennomførbart.