Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Endrede planer for Brynsengfaret skole
Publisert  11.10.14
Sist endret  11.10.14
 
I siste øyeblikk har planene for Brynsengfaret skole blitt endret. Man har lagt inn en flerbrukshall i planene. I stedet for 2 gymsaler på til sammen 400 kvadratmeter blir det nå to saler på totalt 748 kvadratmeter (liten basketballhall). Denne plasseres i ny 5. etasje. Her er den nye tegningen av skolebygget

Brynsengfaret skole

I nærbilde ser du flerbrukshallen bedre. Det er også satt av plass til ballbane utendørs på taket.

Brynsengfaret skole

Hva får dette å si for oss som naboer? En flerbrukshall kan selvfølgelig alltid være grei å ha i nabolaget. Men det blir ikke åpent for hvem som helst. Den skal leies ut til idrettslag gjennom Bymiljøetaten utenom skoletid. Det blir egen inngang og heis med tilsynsvakt til flerbrukshallen.

De nærmeste naboene vil antagelig i første omgang synes det er viktigere at høyden på skolebygget dermed økes med 6 meter. Som det står i endringen av planbeskrivelsen: "Flerbrukshallen og skolen blir godt synlig i nærområdet". Her er bygget sett fra siden:

Brynsengfaret skole

Men på den annen side, så er det her alle barna våre skal gå på skole etterhvert (fra 2017), og de får en flott gymsal.