Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Færre holdeplasser for buss 21
Publisert  12.10.14
Sist endret  12.10.14
 
Vi har en god nyhet og en dårlig nyhet. Egentlig samme nyhet: Bussrute 21 kvitter seg nå med noen holdeplasser. Nyheten er god eller dårlig avhengig av om dette er dine holdeplasser, eller om de bare forsinker deg på veien dit du skal.

I Sannergata er to holdeplasser nedlagt, Christies gate og Fagerheimgata. (Dvs. egentlig er det vel en holdeplass, bussen stoppet på Christies gate på vei vestover, og Fagerheimgata på vei østover.) Bussen går altså uten å stoppe fra Københavngata til Sannergata holdeplass.

buss 21
Røde holdeplasser nedlegges, grønne beholdes

Nærmere Etterstad fjernes holdeplassene Lillebergsvingen og St. Jørgens vei (i begge retninger). Til gjengjeld kommer det en ny holdeplass midt i mellom som heter Gladengveien.
buss 21
Røde holdeplasser nedlegges, grønne er ny holdeplass.


I tillegg til at man sikkert ønsker å kjøre fortere, så antar vi at dette også gjenspeiler Ensjøutbyggingen. Bor du i en av de mange nye blokkene i Gladengveien og skal med bussen vestover er den nye holdeplassen klart et bedre alternativ enn holdeplass 1 eller 6.

Du kan også lese om dette på Ensjø - aktuell informasjon.