Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Hvor skal Etterstadbarna gå på skole (2)
Publisert  12.10.14
Sist endret  12.10.14
 
Den 27. september fortalte vi nyheten om at barn fra Etterstad i en overgangsperiode skulle gå på Teglverket skole. Og til å begynne med virket det som om ingen brydde seg om det. Men så fikk vi en mail:

Inntaksområder

Jeg er en mor på Etterstad. Jeg har barn i skolen og i barnehagen, men heldigvis er de for gamle eller for unge til å bli sendt til Teglverket skole. Jeg er sånn sett av de heldige som går ”fri” for dette katastrofale forslaget om å midlertidig sende etterstadbarna til Teglverket. Men dette berører hele bomiljøet vårt på en svært uheldig måte, og vi er mange som ikke ønsker å gi oss uten kamp!

Etterstad er en naturlig del av Vålerenga. Tilhørigheten har alltid vært ”nedover”. I første klasse lærer barna vålerengasangen om at Vålerenga strekker seg fra Galgeberg til Etterstad, og fra Jordal over Strømsveien til linja. Med byggingen av nye Brynsengfaret skole innser vi vel at denne tilhørigheten vil bli brutt når skolen står ferdig i 2017. Det er synd, men det toget har vel allerede gått.

Det som derimot ikke er greit, er at de planlegger å splitte etterstadbarna på to skoler, og frakte alle barna i Etterstad Sør, Etterstad Nord, deler av Etterstad Øst og deler av Etterstad Vest + Etterstadslottet, over til Teglverket, mens resten av Etterstadbarna skal gå på Vålerenga i to år til. Det er flere grunner til at dette er problematisk:
 • Bussing til Teglverket skole er ikke en trygg og god skolestart for de minste barna! De er fem og seks år og jeg vet at flere foreldre i etterstadborettslagene nå i sjokk og vantro har begynt boligjakten for å unngå denne skolestartsituasjonen for barna våre. Hadde det vært mitt barn hadde jeg heller ikke sett så mange andre utveier enn å flytte, fordi jeg vet at mitt barn som nå (heldigvis) går på Vålerenga, ikke hadde taklet en slik skolestart.
 • Etterstadbarna mister også en trygg skolevei på 5-10 min som de til og med kan gå alene fra våren i første klasse. Og denne byttes (antakelig) ut med busstransport, uten følge av voksen (kun bussjåfør), bort fra et trygt nabolag og trygge venner. Og dersom det ikke blir busstransport, blir utfordringen enda større, med lange avstander, utenfor de flestes allfarvei til jobb og barnehage, og svært utrygg skolevei.


Dette en stor inngripen i bomiljøet vårt!

 • Barn som naturlig leker sammen blir nå splittet på to forskjellige skoler. Bestekompisen rett over gata skal til Vålerenga, mens den andre skal busses til Teglverket. Det er ikke greit at de splitter lekemiljøene på den måten.
 • Dersom det blir flytteboom mister vi et segment av barna på Etterstad! Da blir bområdet vårt for dem som har ingen, eller helt små, barn og for dem som har store skolebarn. I alderskullene 2006-2010 derimot, vil det bli svært få barn siden mange av dem som nå føler at de må flytte har barn i denne aldersgruppen (berørte av skolebyttet og søsken av disse).
 • I barnehagene forberedes barna på skolestart. Bl.a. har førskolebarna i Etterstad barnehage allerede vært på skolebesøk på Vålerenga. INGEN i denne barnehagen hadde hørt om dette skolebyttet før de ble orientert om det som en ”by the way” sak på slutten av et ordinært foreldremøte for skolestartere til høsten. Utdanningsetaten kan ikke orientere barnehagene på denne måten.
 • Også når det gjelder informasjon til foreldrene, har denne vært mangelfull. Det ble ikke opplyst at dette var tema da det ble kalt inn til ordinært skolestart-møte for en god uke siden. Og da sjokkerte foreldre med tusen spørsmål satt igjen etter en orientering på slutten av møtet, var en visstnok svært restriktive til å svare på spørsmål.
 • Det er også et problem at saken berører flere enn bare dem som har skolestartere høsten 2015. Det berører like mye dem som har skolestartere i 2016. Disse har ikke blitt informert. Dette var i alle fall noen av mange mulige argumenter overfor Utdanningsetaten i en høringsuttalelse. Planen er at vi må få på plass en høringsuttalelse fra oss som bor på Etterstad, med masse underskrifter (dør til dør aksjon), samt at vi må prøve å påvirke i de kanaler vi kan; gjennom FAU på skolen, informasjon til barnehagene, borettslagene, velet, skolekorpset, etc.

  Hilsen
  Bekymret mor på Etterstad