Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Hvor skal Etterstadbarna gå på skole (3)
Publisert  15.10.14
Sist endret  15.10.14
 
Som tidligere nevnt, er det meningen at barn fra deler av Etterstad de to neste årene skal begynne på Teglverket skole.
Og som brevet vi nylig gjenga viser, er det mange som er fortvilet over en oppsplitting av barnemiljøet.

I går ble det dannet en aksjonsgruppe som vil jobbe for å finne løsninger slik at barna på Etterstad kan gå på Vålerenga fram til Brynsengfaret skole er ferdig.


Det er tross alt bare snakk om å finne plass til én klasse neste høst, og en til i 2016.

Aksjonsgruppa er interessert i å komme i kontakt med så mange som mulig av de familiene som er berørt. De barna som er skal til Teglverket bor i det blå området på kartet.

Inntaksområder

Men "røde" foreldre som ikke vil at barna skal miste sine "blå" kamerater er selvfølgelig også velkomne. Ta kontakt på ejusnes@hotmail.com