Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Veien til Teglverket
Publisert  15.10.14
Sist endret  15.10.14
 


Først går veien gjennom undergangen.


Deretter langs platformen på T-banen.


Så bort mot Grensesvingen.


Grenseveien må krysses. (Men her har heldigvis de to fotgjengerfeltene endelig blitt erstattet av et lyskryss)


Så går veien gjennom Fyrstikktorget.


Og deretter over et litt rotet område på baksiden, med både parkering og kjøring, før vi går gjennom Fyrstikkalleen skole


På baksiden av skolen er Grønvoll Allé


Her vil nok ungene ta snarveien over inngangspartiet til næringsbygget, før de krysser gata igjen og går på fortauet i Malerhaugveien bort til Grenseveien.


Grenseveien må krysses, men her er det heldigvis lyskryss.


Før svingen i Grenseveien tar vi til høyre gjennom Lilleberg borettslag.


Privat eiendom, men det er normale og hyggelige mennesker som bor her, de vil neppe jage førsteklassinger.


Etter å ha krysset gangveien ved den nye gangbrua, går vi inn i Hovin Borettslag.


Like etter må vi krysse St. Jørgens vei.


Her skimter vi skoleområdet bak St. Jørgens vei 2, men det er ikke godt å vite hvordan man går her til høsten. Akkurat nå er det en byggeplass.

Mest sannsynlig vil veien videre gå i bro over Hovinbekken ved Teglverksdammen.

Når vi snakker om byggeplasser: Det er forøvrig verdt å merke seg at selv om deler av veien er ganske hyggelig, så går den forbi en rekke med eiendommer med utbyggingsplaner. Så vi vet ikke når det dukker opp gjerder, grøfter og gravemaskiner. Kranene viser noen av planområdene.