Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Kraner over Etterstad
Publisert  27.04.02
Sist endret  27.04.02
 


Gå og still deg på plenen mellom Etterstad Øst og Etterstad Sør. Se sørover mellom blokkene, så ser du en kran som tårner seg opp over Fagerlia. Så kan du vende deg andre veien, og se over takene på Etterstad Nord. Der vil du se to store kraner i sving med Strømsveien 102.

kran i sør kran i nord


Ser du så østover mellom disse, så vil du oppdage store kraner i ferd med å bygge Alnafossen kontorpark (41 000 kvadratmeter) og Helsfyr Panorama.

Helsfyr Panorama   Alnafossen

Da er det bare et sted vi ikke har sett, men det som skjer der orker vi ikke å tenke på akkurat i dag. Dessuten trenger man ikke så høye kraner for å jobbe nede i skjæringen. Men de fleste og høyeste kranene vil nok snart stå på grensen mellom Vålerenga og Etterstad.

Etterstad, som en gang lå omgitt av åpne marker, er i ferd med å bli bygget fullstendig inne.
Etterstad 1950

Men er all denne byggingen bare negativ? Bortsett fra det forferdelige OBOS-prosjektet - ikke nødvendigvis. Selvfølgelig vil all utbygging i nærområdet kunne medføre ulemper i form av øket trafikk. Men slik vi er plassert - rett ved siden av en av hovedstadens viktigste trafikkårer, så er det jo langt på vei slik at en hvilken som helst utbygging - hvor som helst fører til økt trafikk for oss. Hva hvis Helsfyr Panorama ble bygget i Lørenskog i stedet? Mange av de som skulle dit ville fremdeles kjøre Strømsveien forbi Etterstad. En utbygging ved Trondheimsveien kan godt få folk i Groruddalen til å velge Strømsveien i stedet.

Det kan jo også vise seg å medføre enkelte fordeler. Kanskje større Kiwi-butikk i Strømsveien 102? Utbyggerene bak Alnafossen kontorpark påstår i hvert fall at de spiller på lag med Friluftsetaten når det gjelder å ta vare på og utvikle Alna som friområde og turvei.

Mer om utbyggingsplaner finner du på bryn-helsfyr.com (under "Lenker i lokalmiljøet)

Se også siste nytt om utbyggingsplaner
eller noen bilder fra byggearbeider i grenseområdet mot Bryn