Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Hvor skal Etterstadelevene gå på skole
Publisert  25.11.14
Sist endret  09.06.21
 
Etter 8 forskjellige innlegg i denne saken begynner vi å få problemer med å finne igjen våre egne lenker, og det er på tide å samle trådene. Noen tråder går langt tilbake, så vi skal skille mellom nær historie og gammel historie. Først den nære:

27. september: Planene om nye skolekretser ble beskrevet her.
Se også Utdanningsetatens sider
12. oktober: Innlegg fra en mor på Etterstad
14. oktober: En aksjonsgruppe av foreldre ble dannet
15. oktober: Foreldreaksjonen oppretter en Facebookbruppe
17. oktober Underskrifter samles - på dørene og på opprop.net
22. oktober: Gülay Kutal (SV) tar opp saken
2. november: Foreldre går i fakkeltog fra Etterstad til Vålerenga
3. november: Foreldreaksjonen hadde deputasjon til Kultur- og utdanningskomiteen
7. novemberRandi Hvidsten skriver kronikk
10. november: Utdanningesetaten beslutter at alle 2009 barn skal til Vålerenga.

Men dermed er de to ledige klasserommene på Vålerenga opptatt, slik at alle 2010-barn fra Etterstad må til Teglverket i 2016.

Det skriver i hvert fall Utdanningsetaten. Men det dreier seg om barn fra Biskop Jens Nilssønsgate, Etterstadkroken, Etterstadsletta og Brynsengfaret. Vi har etter hvert (særlig etter den nye gangbroa) begynt å se på Arnljot Gellines vei som en naturlig del av Etterstad. Men Arnljot Gellines vei er fremdeles en del av inntaksområdet til Vålerenga skole.

Før vi går videre, la oss også nevne et forslag fra disse sidene om Hovin skole som et tredje alternativ.

Men så var det den gamle historien.

I 1993 eksisterte ikke denne siden, men en forgjenger var Etterstadnytt. I siste nummer i 1993 spådde avisen et behov for en skole på Etterstad. Delvis skyldes det at byrådet på den tiden hadde et politisk prosjekt der også skolene skulle under bydelene. Og på den tiden var ikke Etterstad og Vålerenga i samme bydel. Men det skyldes også at man forutså en dobling av antall grunnskoleelever fra 1991 til 2000.I år 2000 begynte NCC å jobbe med sitt første (av flere) reguleringsforslag for det som den gang het Etterstadkroken 9 (nå Brynsengfaret).

Etterstadkroken 9


I tillegg til den som er vist på modellfoto over, laget NCC to reguleringsforslag til i 2004 og 2009. Men i 2012 - da kommunen endelig bestemte seg for å kjøpe skoletomt - hadde det ikke skjedd annet enn riving av gamle bygninger.

Poenget med denne historiske gjennomgangen: Brynsengfaret skole kunne godt ha stått ferdig i 2005 i stedet for i 2015. Så at vi kanskje må busse 5-åringer til Hasle nå skyldes ikke at det "plutselig" oppsto kapasitetsproblemer.

En av de som har skylden er denne mannen:Eiji Tojoda var president og styreformann i Toyota, og var med da de utviklet en filosofi som på engelsk kalles JIT - eller Just In Time. Hovedtanken er at en lagerbeholdning ikke først og fremst representerer verdier, men utgifter. Målet er at ingen varer skal leveres før det faktisk er bruk for dem i produksjonen. Anskaffelseskostnadene betaler seg ikke før varen (i Toyotas tilfelle bildeler) blir brukt. I mellomtiden har man utgifter til lagerleie. Toyotas resultater tilsier vel at filosofien er velegnet for bilproduksjon, og den er blitt kopiert av mange. Og JIT anvendes på områder de som utviklet teorien knapt kunne tenke seg.

Så da ledelsen på Vålerenga for et par år siden foreslo et par ekstra klasserom i paviljongen reagerte Utdanningsetaten slik Eiji Tojoda ville gjort. Tomme klasserom som det ikke er bruk for før senere er for dyrt. Det ble foreslått endrede inntaksområder ved 18 osloskoler i år, og 22 i fjor. 21 året før der igjen. Det betyr at Utdanningsetaten hele tiden balanserer på kanten av kaos for å slippe å ha tomme klasserom stående.

inntaksområder


Det er klart at skolekretser må endres når folketallet øker, folk flytter og nye skoler åpnes. Men hvis ikke økonomene hadde fått for mye makt, skulle det ikke være noen heksekunst å lage skolekretser som var så robuste at de kunne tåle mindre svingninger og endringer kunne planlegges noen år på forskudd slik at foreldre slapp å få dem som et bombenedslag rett før skolestart.

Etterord:
I 2013 kjøpte Oslo kommune Grenseveien 91 for å bygge skole. I følge skolebehovsplanen som nå er på høring er det nå meningen at skolen skal stå ferdig i 2028!
Just in time....?