Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Ladestasjoner på Etterstad
Publisert  03.11.14
Sist endret  03.11.14
 
Her er et kart over ladestasjoner for el-bil i Oslo øst:

ladestasjoner

Du ser hva som mangler, ikke sant? På Etterstad finnes det ikke en eneste en. Flere av borettslagene har etablert private ladestasjoner, men de er som oftest reservert for ett bestemt kjøretøy.

Derfor tok Vålen opp behovet for ladestasjoner på styremøte i Etterstad vel 30. september. Etterstad vel skrev til Bymiljøetaten, og vi har nå fått svar.

ladestasjoner

Bymiljøetaten skriver at det vil bli etablert 4 ladestasjoner på Etterstad. Alle fire vil ligge utenfor barneparken i Etterstadsletta (altså på andre siden av gaten fra Etterstadsletta 50). Grunnen til plasseringen er enkel nok: Her er det trafokiosk, og dermed nok strøm.

Arbeidet er planlagt å begynne 7. november, og det er allerede satt opp skilt med parkering forbudt.