Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

1. klasse 2015 til Vålerenga
Publisert  10.11.14
Sist endret  10.11.14
 
Vi har flere ganger fortalt om kampen mot Utdanningsetatens forslag om å dele Etterstad i to.

Inntaksområder

Nå er avgjørelsen tatt. For noen foreldre er det all grunn til å feire, mens vedtaket er skuffende for andre. I stedet for å dele årskullet har Utdanningsetaten bestemt at alle Etterstadelever neste år skal begynne på Vålerenga. Men da er også all ledig kapasitet brukt opp. Derfor vil alle barn fra Etterstad som begynner på skolen i 2016 bli busset til Teglverket skole.

Dette er fremdeles ikke noen bra løsning mht skolevei, men vi har i hvert fall et år til å prøve å finne andre løsninger.

Du finner hele Utdanningsetatens beslutning her.