Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Nye bussproblemer.
Publisert  15.11.14
Sist endret  15.11.14
 
Nå begynner det igjen:

Buss 37

Etterstad vel har flere ganger protestert mot den merkverdige sperringen av 37-bussens trasé forbi regjeringskvartalet. Det begynte med at en statsråd som hadde somlet med tiltak som kunne hindre at en galning kunne kjøre en varebil med sprengstoff helt inntil høyblokka i ettertid skulle demonstrere handlekraft ved å sperre oss alle ute fra regjeringskvartalet.

Statsråden bodde selv i Schwensens gate (rett ved holdeplass St. Hanshaugen) den gangen, og burde vel selv ha vært bruker av 37-bussen på vei til jobb. Men tap av bussholdeplasser er ikke så viktig for statsråder:

Rigmor Åserud

Det ble noen små forbedringer. Først fikk fotgjengere lov å bruke Apotekergata.

Så fikk man laget en alternativ rute via Arne Garborgs plass og Møllergata til Stortorvet. Vi var der da bussen vendte tilbake til Stortorvet.

Men nå er det altså slutt på å ta 37-bussen hjem fra Stortorvet igjen. Selv om dette er helt unødvendig. Apotekergata kan opplagt åpnes for buss selv om all annen trafikk sperres ute. Hvis man fremdeles føler behov for slike tiltak når regjeringskvartalet er i drift igjen. Vi minner om at de ekstreme sikkerhetstiltakene de siste par årene har vært for å beskytte en byggeplass.