Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Skolestart i 2016
Publisert  02.12.14
Sist endret  02.12.14
 
Det er nylig blitt avklart at alle Etterstadbarna skal få begynne på Vålerenga i 2015. Men i 2016 er Vålerenga skole full, så da vil Utdanningsetaten busse dem til Teglverket mens vi venter på at Brynsengfaret blir ledig. For de som ikke har fulgt saken, har vi en gjennomgang her.

Men det finnes en mulighet til i 2016:

Hovin skole

Hovin skole er nedlagt. Men lokalene ligger der fremdeles. Og dette er en skole der barn fra deler av Etterstad gikk i gamle dager. Og skoleveien? Trafikkproblemene består av å krysse Etterstadsletta. For de fleste én gang, for andre (siden det ikke er fortau på begge sider over alt) to ganger. Men langs Strømsveien er det gangvei, og en gangtunnel fører til andre siden.

Hovin skole

Klasserommene må møbleres, men står ellers klare til bruk. Og møbler må jo unansett kjøpes inn til Brynsengfaret. Skolen er i god stand, det er ikke mange år siden det ble investert i nytt ventilasjonsanlegg.

Hovin skole

Vi foreslår ikke noen gjenåpning av Hovin skole. Men hvis man i 2016 kunne låne lokaler for ett år, kunne lærere komme til elevene, i stedet for at elever skal busses av gårde. På denne måten kunne elevene for så vidt høre til ved hvilken skole som helst. De kunne være elever ved Vålerenga, Teglverket eller for den saks skyld den nye skolen i Brynsengfaret, der de fortsetter i 2. klasse. Teglverket skole har en rektor allerede nå, selv om de ikke åpner før i august. En rektor for den nye skolen vil nok bli ansatt like tidlig.

Er dette realistisk? Vi ser to mulige problemer: For det første spørsmålet om hvor mye det vil koste med en delt aktivitetsskole. Men vi tviler på om de utgiftene overstiger kostnadene ved bussing.

Det største problemet er at det er laget en reguleringsplan:

Hovin skole

Hovin skole inngår i planene for nye Vålerenga stadion, der utbygging skal finansieres ved et storstilt salg av friområder og andre kommunale tomter. Du ser kanskje at det står "Hovin skole" med svak skrift i felt B2? På skoletomta er det allerede fremmet planer om fire store næringsbygg, de hvite blokkene i midten på bildet under: (Lund + Slaatto har flere bilder her

Hovin skole

Det er derfor vanskelig å si hva som er situasjonen i 2016, men slike utbyggingsplaner kan ta lang tid. Som vi ser er Hovin skole et lite område i utkanten av et stort planområde. Felt B2 er merket med rødt.

Hovin skole

Og Hovin var en stor skole. Som vi ser utgjøres skoleområdet av mange enkeltbygninger som henger sammen.

Hovin skole

Vi trenger jo bare to klasserom, altså deler av den ene bygningen nederst på bildet over, altså den som møter oss når vi kommer ut av fotgjengerovergangen.

Hovin skole

Vi blir ikke sjokkert om alt er revet i løpet av 2015, men heller ikke særlig overrasket om byggesaken fremdeles er under behandling i 2017 eller 2018. Vi regner med at foreldre på Etterstad fremdeles har ekstra plass på Vålerenga som første prioritet, men lykkes ikke det er Hovin skole et alternativ å ha i bakhodet når skolestart 2016 nærmer seg.