Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Hovinbyen
Publisert  01.02.15
Sist endret  10.02.15
 
Ensjøbyen har forandret store deler av Etterstads nabolag. Men nå ser kommunen videre. Ensjøbyen blir bare en liten del av Hovinbyen

Hovinbyen

I Hovinbyen skal det bli 27000 nye boliger. Og Etterstad er en del av Hovinbyen. Se på kartet, "spissen" nederst er der jernbanelinjene møtes sør for Etterstad. For Etterstad er det ikke planer om nye boligprosjekter utover de vi allerede kjenner til (Biskop Jens Nilssøns gate, Arnljot Gellines vei). Så planene vil nok ikke medføre store forandringer inne på vårt område. Men vi vil på en måte oppleve at vi blir flyttet. I dag ligger vi på grensen av indre by. Men de grensene flyttes på. Og om 10 - 20 år drar du kanskje i motsatt retning på ærend som i dag fører deg inn til sentrum.

Du kan lese mer om Hovinbyen på byplanoslo.no, og på Ensjø - aktuell informasjon