Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Arnljot Gellines vei 35 - siste nytt
Publisert  04.02.15
Sist endret  04.02.15
 
Vi har tidligere skrevet om planer for nybygg i Arnljot Gellines vei 35 (der du finner Nygård fabrikker og der Bandidos holder til).

Nå er planforslaget komplett, og det nærmer seg offentlig ettersyn. Det foreligger en del nye tegninger:

Arnljot Gellines vei 35

Dette er sett fra vår side av jernbanesporene. Det er vel fare for at høyblokken ser mer ruvende ut hvis man står nede på bakken i stedet for å se fra denne høyden.

Arnljot Gellines vei 35

Det samme gjelder for så vidt bildene fra motsatt retning, men her er det jo ingen naboer på bakkenivå. Fra åsen på andre siden av elven vil det vel se omtrent slik ut.

Arnljot Gellines vei 35

Men når vi kommer nærmere innpå ser vi at bygg B (det laveste) er blitt redusert i høyde siden første forslag. Det er nå nede i 4 etasjer (pluss underetasje). Det vil gjøre bygget mye mindre synlig fra turveien langs Alna.

Arnljot Gellines vei 35

Og de som vet hvordan uteområdene ser ut i dag vil antagelig glede seg over den opprydningen utbyggingen medfører.

Arnljot Gellines vei 35

Det er også veldig gledelig at planene omfatter rehabilitering av den gamle fabrikkbygningen.

Du kan lese hele saken på Plan- og bygningsetatens sider.