Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Eitillstad er stort nok.
Publisert  11.02.15
Sist endret  11.02.15
 
Eitillstad borettslag har en lang historie. Det er ikke så lenge siden inn borettslaget var ferdig, men utbyggingen har vært gjenstand for diskusjon siden 2000.

Opprinnelig var planen å bygge ikke mindre enn 5 punkthus og tre lamellblokker. Punkthusene skulle ligge på rekke og rad langs Arnljot Gellines vei, og lamellblokkene i et belte mellom Nygårdskollen og Lodalen borettslag.

Eitillstad

Som man kan tenke seg, så var de ikke veldig tilfreds med disse planene i Lodalen borettslag. Plan- og bygningsetaten reagerte også på utbyggingsgraden. Etterhvert ble forslaget redusert til fire punkthus langs veien.

Eitillstad

Men forutsetningen for å få gjennomført denne planen var at man måtte bruke en del av tomten til Lodalen borettslag. Det fikk utbygger nei til, og første byggetrinn (to blokker) ble igangsatt mens retten tok stilling til om dette var lovlig. Lodalen borettslag er nemlig oppført på en festetomt, som Øvre Lodalen Boligutvikling AS kjøpte fra Kværner Brug i 2001.

Saken har vært i jordskifteretten, jordskifteoverretten, lagmannsretten og Høyesterett. Nå er det falt endelig dom som ikke blir anket, med det resultat at det ikke blir bygget mer enn Eitillstad slik vi ser det i dag.