Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Utsettelse for Sotahjørnet
Publisert  01.03.15
Sist endret  01.03.15
 
Som kjent har OBOS planer om utbygging i Etterstadgata 2 og 4. Men ikke bare på den siden av jernbaneskjæringen. Tanken er å legge lokk over jernbanen, og bygge helt inntil veien på andre siden.Vi skrev første gang om dette i 2004, men OBOS har jobbet lenge med planer om å bygge her. På sidene til Vålerenga historielag, leser vi at OBOS søkte om å rive og bygge kontorbygg i 1988. Men det var ikke da det begynte. I Aftenposten for 12. februar 1948 leser vi at boligrådmannen regner med 3000 nye boliger i 1948. De inkluderer:
"Etterstad Øst, hvor det blir 108 leiligheter. Låneandragende befinner seg i Husbanken.
Etterstad sør, hvor prosjekteringsarbeidet er godt i vei. 292 leiligheter hvorav 150 kan påbegynnes i 1948.
Etterstadgata 2, hvor prosjekteringsarbeidet er i gang, 24 leiligheter."


OBOS har altså jobbet for å rive de gamle bygningene i 67 år!

Den siste reguleringssaken har et saksnummer fra 2000. I dag kan man gå inn på alle Plan- og bygningsetatens saker i Saksinnsyn, men gamle saker er ikke lagt ut. Vi har derfor ikke tilgang på alle dokumenter. Men vi forstår jo av innholdfortegnelsen at det nå er slutt:Tross OBOS' anmodning om utsettelse heter likevel siste brev fra etaten: "Saken er avsluttet".

Det er jo ikke dermed sagt at alt er over. OBOS har hatt minst to saker som er blitt avsluttet før. Alt de behøver å gjøre er å åpne en ny sak. Og de har nå sendt inn søknad om å få rive Etterstadgata 2 og Etterstadgata 4:Byantikvaren uttalte seg til riving av nr. 4 med overskriften: "Sterk frarådning og anmodning om midlertidig forbud". Men OBOS har fått tillatelse til å flytte huset i Etterstadgata 2 til Totengata 3! Dermed blir huset bevart - i en bakgård uten kontakt med det miljøet det har vært en del av.

De røde "nålene" på bildet viser Totengata 3a og 3 b.

Tidligere omtale av saken:
november 2011
mars 2011
oktober 2011 (Aftenposten)