Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Hovinbyen og oss
Publisert  04.03.15
Sist endret  04.03.15
 
Vi hadde nylig et innlegg om Hovinbyen, der kommunen planlegger 27000 nye boliger. Omtrent som Ensjøbyen (som er en del av Hovinbyen), men fire ganger så stort.

Etterstad er også en del av Hovinbyen, sett sørfra er der her Hovinbyen begynner. Det har vært en arkitektkonkurranse, eller rettere sagt: En "plan- og idekonkurranse" for hvordan Hovinbyen skal se ut. Etterstad Nord har sett på hvordan borettslaget blir berørt på etterstadnord.no.

Stort sett har de som har deltatt i konkurransen innsett at Etterstad er ferdig utbygd. Men i tillegg til de som Etterstad Nord nevner, er det vel verdt å ta med seg bidraget "Byen som gror".Til å begynne med syntes vi det så fint ut, Etterstad som det er, men selve sletta brukt som en del av en samlet grønnstruktur.

Men når vi så nærmere etter, fikk vi med oss et par ting til:

For å få den sammenhengende grønne linjen har man lagt lokk over T-banen (greit nok). Dessuten forutsetter det at Etterstadtoppen og alle 4 blokkene i Etterstad Øst rives!

Men ikke ligg våken om natten av den grunn. Disse tegningene er som sagt bare bidrag til en konkurranse. Ingen ansvarlig byplanlegger står bak rivingsforslaget.

Du kan se alle konkurransebidragene her. Vinneren blir utpekt 18. mars.