Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Hvor ble det av trærne?
Publisert  11.03.15
Sist endret  11.03.15
 
På friområdet mellom Etterstadkroken, Etterstadsletta barnehage og Stang har noen hogd ned en mengde trær.De ligger klare til å bli kjørt bort.Spørsmålet er om dette er gode eller dårlige nyheter. Vi har jo sett mange eksempler på meningsløs nedhugging av trær i vårt område. Vi så det på kirkegården, utenfor Sporveisverkstedet, og kommunen hugget uten varsel ned en rekke trær som Etterstad vel hadde kjøpt i 1970 på Etterstadsletta.

Men det kan også være at det ligger en god hensikt bak. Akkurat her er det regulert en gang- og sykkelvei som aldri har blitt opparbeidet.Hvis trærne er fjernet som en forberedelse til å gjøre gang- og sykkelveien i stand er det gode nyheter.

Etterstad vel har klaget over skoleveien fra Etterstadkroken. En blanding av fortausløse veier og merkelige fotgjengeroverganger skaper forvirring om hvor man egentlig skal gå, selv om det hjalp med nytt fortau i 2013.

Det går en fin gangvei til sør for området, men her er den eneste "trappen" stengt:Vi har skrevet til Bymiljøetaten og spurt om hva som foregår.