Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Garasjeplass til salgs
Publisert  13.03.15
Sist endret  13.03.15
 
En rekke garasjer ble revet for å få plass til å bygge Etterstadtoppen. Derfor ble det laget mange flere garasjeplasser under Etterstadsletta 45 enn størrelsen på bygget tilsa. Vi husker at det var diskusjon om behovet for plasser før utbygging. Utbygger argumenterte med at behovet var mindre enn antall garasjer tilsa, bl.a. fordi noen brukte garasjen sin som lager. Kanskje de hadde rett. Vi har i hvert fall sett en plakat som tilsier det. Du kan nå få kjøpt en plass hvis du er interessert:

parkeringsplass


250000 til 350000.... For de av oss som husker at du fikk en 4-roms leilighet for noe sånt for ca. 20 år siden virker det litt drøyt. Men det er vel bare et tegn på at vi eldes.