Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Nye leskur
Publisert  14.03.15
Sist endret  14.03.15
 
På Saksinnsyn hos plan- og bygningsetaten ser vi at det er søkt om oppføring av to nye leskur på Etterstad. Det er på Etterstad Vest og ved Etterstad Skole. Dette er litt overraskende. Vi mangler jo helt leskur på Etterstad Skole retning Helsfyr, men av tegningen ser vi at det er holdeplass retning Nydalen som skal fornyes.

De gamle leskurene skal rives, og nye oppføres. Det vises til Ruters designmanual, som viser hvordan leskurene skal se ut:

leskur


Men vi har problemer med å forstå hva forskjellen er. De er jo slående like?

leskur


Siste:
Vi har fått svar på dette fra Sweco, som jobber med dette for Bymiljøetaten.
"Det er flere grunner til at alt eksisterende utstyr skiftes ut. Det er for det første slik at det er leverandør som har eierskap til design og tekniske løsninger. Dagens kontrakt utløper i 2016 og da blir det inngått ny kontrakt med en annen leverandør. Dagens leskur blir derfor tatt ned og erstattet av nye når kontrakten går ut. Dessuten stilles det nye krav til løsningene fremover, som gjør at dagens løsninger og utstyr ikke er hensiktsmessig. Dette gjelder særlig krav til universell utforming, vintersykling, strømtilkobling og nye abonnementsløsninger."

"Vintersykling....nye abonnementsløsninger"... Vi skulle gjerne forklart dette nærmere, men vi er ikke helt sikre på hva det innebærer. Men det skal komme mer informasjon på Saksinnsyn før byggestart. Forøvrig er det flere leskur som skal skiftes ut, bl.a. det gamle blå på Etterstad Sør.