Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Vårrengjøring - pass på bilen!
Publisert  15.03.15
Sist endret  15.03.15
 
Bymiljøetaten har begynt å rydde etter vinteren. De starter i Arnljot Gellines vei mandag 23. mars, 07.00-19.00. Deretter kommer Biskop Jens Nilssøns torsdag 27. mars, der blir det om natten fra 19.00 til 07.00De som bor langs Etterstadsletta og Etterstadkroken må smøre seg med tålmodighet. Her skjer det ikke noe før fredag 24. april, på dagtid, fra 07.00-19.00.

Men pass på at bilen din ikke står i veien for de som skal rydde. De har ikke tid til å vente.Og husk: Det kan bli forandringer i planene, så ikke stol på datoene over. Følg med,og se etter skilt. (Eller se på Bymiljøetatens sider.)