Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Nybygget i Biskop Jens Nilssøns gate
Publisert  21.03.15
Sist endret  21.03.15
 
Vi har tidligere skrevet om planene om nybygg i Biskop Jens Nilssøns gate 5 (ved Rema). Første gang i 2011, og vi fulgte saken i 2012 og 2014.

Opprinnelig var det snakk om to tårnbygg på 14 og 11 etasjer:

Biskop Jens Nilssøns gate 5

Nå er det én mer nøktern blokk i 8 etasjer, her sett fra noenlunde samme vinkel. Den er blitt flyttet nordover for å gi utearealer mot sør.

Biskop Jens Nilssøns gate 5

Her ser vi bygget fra sør, med utearealene.

Biskop Jens Nilssøns gate 5

Og her er utsikten fra (så vidt vi kan forstå) inne i Etterstad Vest et sted:

Biskop Jens Nilssøns gate 5

En tidlig skisse som bare viste tomten og i liten grad omgivelsene skapte bekymring i Etterstad vel for gangveien til Vålerenga. Men nye tegninger viser at dette ikke blir et problem:

Biskop Jens Nilssøns gate 5

Mye taler for at vi nå nærmer oss en versjon av planene som vil bli realisert. Kanskje i seks eller sju etasjer, kanskje med litt andre parkeringsløsninger, men stort sett tror vi bygget vil se ut omtrent som over.