Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

1. mai
Publisert  26.04.15
Sist endret  26.04.15
 
Fredag er det 1. mai. Vi har prøvd å søke litt for å se hva som skjer i vår bydel.

Gamle Oslo Arbeiderparti inviterer til 1. mai frokost i Grønland Meninghetshus - Grønland 41 fra kl. 09:30. Apell og frokost fra 10:00.
Arrangementet er gratis og åpent for medlemmer og sympatisører.
Det blir sang, loddsalg og felles avmarsj med Vålerenga skolekorps til Youngstorget kl. 11.15. I fellesskap med Sosialistisk Venstreparti er det appell og kransepåleggelse på Rudolf Nielsens plass.

SV har kaffe, kaker og leker for bana på Rudolf Nilsens plass fra 09:30. Så blir det som nevnt over felles arrangement med appeller og kransnedlegging ved Rudolf Nilsens statue.
Her står det at medlemmer, venner og naboer er hjertelig velkomne.

Rudolf Nilsen


Vålerenga janitsjar spiller på Vålerenga vertshus. På siden deres nevnes dette så vidt i forbifarten ("I tillegg kommer faste oppdrag....som... i bakgården på Vålerenga Vertshus 1. og 17. mai."). Men tidligere har det vært kl. 16.00.

(Jo, vi så på sidene til Rødt også, men det ser ikke ut til at de har lokale arrangementer.)

1. mai konsert