Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Parken i Opplandsgata
Publisert  16.06.15
Sist endret  16.06.15
 
I mars i fjor skrev vi om riving av Oppland 2. Vi uttrykte vel da en forsiktig sympati for en utskjelt gårdeier, som i 20 år hadde fått beskjed om at huset skulle rives - og at ingen erstatning ville bli gitt for utgifter til oppussing når så skjedde. Vi ble vel også påvirket av at hensikten var å lage park. Hvor ofte skjer det? Og flinke arkitekter har tegnet fine bilder av den lille parken:

Opplandgata


Til og med flere versjoner av parken, som "Grønn labyrint":

Opplandgata


Arkitekter - særlig landskapsarkitekter - liker å legge inn referanser til andre anlegg andre steder for å vise hvor fint det kan bli. Grønn labyrint ble illustrert med bilde fra et slott i Wien (som vel har litt mer plass å boltre seg på).

Opplandgata


Her har vi felt inn "referansene" i tegningen av BlomsterEnga:

Opplandgata


Men i dag ser parken slik ut:

Opplandgata


Er det ingen inngang? Joda. Men veien er gruset så grundig at porten ikke er til å åpne.

Opplandgata


Men kanskje arbeidet med parken bare ikke har begynt enda? Kanskje de flotte visjonene blir virkelighet snart? Vi tviler litt. For nå er det fremmet nytt reguleringsforslag der bygningen merket O2 skal erstatte den lille parken.Opplandgata