Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Flatehogst i Brynsengfaret
Publisert  28.06.15
Sist endret  28.06.15
 
Vi ble glade da det ble bestemt at det skulle bli skole i Brynsengfaret. Delvis, selvfølgelig, fordi det faktisk er behov for flere klasserom i vår bydel. Men også fordi vi har fulgt forskjellige tidligere utbyggingsforslag med bekymring. Da gamle Kabelfabrikken sto der, var det en tett skog fra kanten av platået mellom friområdet nedenfor og bebyggelsen.

Brynsengfaret


De forskjellige utbyggingsforslagene tok i forskjellig grad hensyn til trærne, men selv når byggingen skulle stoppe opp rett bak trærne fryktet vi jo at det skulle gå ut over røttene. Men en skole helt innerst ved T-banen var perfekt. En skolegård skulle jo ikke være noen trussel mot trærne i skråningen. Trodde vi.

I Plan- og bygningsetatens saksfremstilling sto det: "Plan- og bygningsetaten legger vekt på at eksisterende trær beholdes. Det er lagt inn en reguleringsbestemmelse som sikrer hvert tre som fjernes skal erstattes av et nytt. Trær på tomten tilfører utearealet kvalitet og kan bidra til sikring av skråning. Skolegården er svært soleksponert og skygge fra trær på den flate delen av skolegården vil dermed være positivt."

Men nå er Undervsiningsbygg i gang. Slik ser det ut på omtrent samme sted i dag:

Brynsengfaret


Og her er den lille skogen:

Brynsengfaret