Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Farvel til Enga?
Publisert  04.07.15
Sist endret  04.07.15
 
Da vi kikket på Saksinnsyn for å se om det skjer noe nytt i Etterstadgata 2, kom vi over et brev fra Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo (SKBO) til Plan- og bygningsetaten, angående aldershjemmet på Vålerenga.

Enga


Det står:
  1. SKBO ønsker å bygge nytt sykehjem på Vålerenga etter dagens standard
  2. Planen er å rive eksisterende sykehjem + institusjonen Enga, for deretter å bygge nytt sykehjem
  3. SKBO er i forhandlinger med kommunen om kjøp av den siste tredjedelen av påtenkt tomt
  4. SKBO avventer utlysning av konkurranse om bygging av nye sykehjem som OPS med Oslo Kommune/SYE
  5. Konkurransen vil bli lyst ut med prekvalifisering om kort tid, og deretter selve konkurransen høsten 2015
  6. HR Prosjekt og LINK arkitekter bistår SKBO i prosessen.
  7. Tomtene er i dag regulert til formål sykehjem
  8. SKBO ønsker å få avklart videre saksgang/fremdrift, samt mulighetsrom (areal/volum) på tomten/tomtene for å få en effektiv prosess

Det er sikkert viktigere bygninger på Vålerenga, og bygningen står ikke på Gul liste (vi sjekket, grå betyr "uavklart vernestatus")

Enga


Men sett fra Etterstad, når vi er på vei nedover, så er det jo den bygningen som ligger der og sier at "Her begynner Vålerenga".

Enga


Og den har ligget der så lenge noen av oss kan huske. Det sto ferdig i 1917. Under artikkel fra Aftenposten 1910.

Enga


Den tredje tomten det er snakk om er så vidt vi kan forstå den lille parken ved siden av gangveien fra Etterstad mot Vålerenga (eller gangveien er strengt tatt en del av tomten).

Enga


Vi kommer nok til å savne både bygget og parken.