Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Færre stopp på 21-bussen
Publisert  04.08.15
Sist endret  04.08.15
 
21-bussen er en av "våre" busser, med endeholdplass på Helsfyr. I fjor fortalte vi om to holdeplasser som ble nedlagt. Eller antallet kan diskuteres. Lillebergsvingen og St. Jørgens vei forsvant ikke bare, men ble slått sammen i den nye holdeplassen Gladengveien. Lenger vekk forsvant både Christies gate og Fagerheimgata, men vi oppfatter disse som samme holdeplass, siden bussen bare stoppet i Fagerheimgata på vei østover og Christies gate i motsatt retning.

Men nå ser vi at Ruter planlegger å fjerne flere holdeplasser:

fremkommelighetstiltak

Bare en av de fem holdeplassene er på "våre" ruter. Men planene er mer omfattende. Prosjektet Kraftfulle fremkommelighetstiltak har som mål å få bussene fortere frem ved å redusere antall holdeplasser. For 21-bussen så det slik ut da prosjektet startet:

fremkommelighetstiltak

Vi må jo innrømme at det er veldig mye overlapping i 400m sirklene. På lang sikt er det meningen at det skal se slik ut:

fremkommelighetstiltak


To holdeplasser forsvant i fjor. Til sammen 9 holdeplasser ble foreslått nedlagt. Det står altså 7 igjen, og den første som går er Fougners vei, som nedlegges 16. august.

Selv om du er fast reisende med 21-bussen kan det godt være du sånn på sparket ikke vet helt hvor Fougners vei ligger hen. Det er holdeplassen mellom Einars vei og Carl Berners plass T-bane.

fremkommelighetstiltak

Her ser du bussholdeplassen i retning Helsfyr,

fremkommelighetstiltak

og her i retning Aker Brygge:

fremkommelighetstiltak

Det er vel de færreste av oss som kommer til å savne Fougners vei holdeplass. Kjenner du noen i nærheten vil det ikke være mange ekstra skritt fra nærmeste holdeplass. Stort sett vil vi vel være glade for å slippe en ekstra stans. Men det som er spennende er hvor øksen faller neste gang - eller de neste seks gangene. Vi har prøvd å sammenligne kartet over med dagens bussrute, men for det første er det dårlig med detaljer i kartet, og for det andre kan det se ut som om de endringene som allerede er gjort er annerledes enn de foreslåtte.