Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Vann i Teglverksdammen
Publisert  08.08.15
Sist endret  08.08.15
 
Faste lesere husker kanskje at vi i juni 2005 skrev om planer for Teglverkstomta på Hasle. Nå er disse planene snart fullført. Og det er vann i dammen!

Hovinbekken

Det er ingen liten dam heller:

Hovinbekken

Bildet over er tatt fra en "brygge" i enden av dammen. Og på andre siden av bryggen finner vi Hovinbekken, først bred som en elv!

Hovinbekken

Men den er mer beskjeden langs T-bane sporene.

Hovinbekken

Helt innerst på området finner vi de første rensedammene (Oslo Tennisanlegg i bakgrunnen under broen). Hele området her er totalt endret, vi er like ved der Lørenbanen kommer opp av bakken.

Hovinbekken

Det er et flott nabolag for nettopp ferdigstilte Teglverket skole.

Hovinbekken

Bekken skal åpnes videre på andre siden av Grenseveien gjennom Hovinbekken borettslag. Langs turveien er det allerede en åpen strekning (men foreløpig bare fylt med regnvann).

Hovinbekken

Og det er i ferd med å bli klargjort for videre åpning ned mot Ensjø T-bane.

Hovinbekken

Det er også planer om åpning over Jordal, og som vi har skrevet om tidligere, over Klosterenga. Hovinbekken går i løpet av få år fra å være nesten helt lukket, til å være åpen nesten hele veien mot fjorden.