Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Raymond på Sletta
Publisert  10.08.15
Sist endret  10.08.15
 
Som vi nylig fortalte laget Arbeiderpartiet i dag fest på Sletta.

Raymond Johansen på Etterstad

Mange kom kanskje på grunn av hoppeslottet og de gratis pølsene.

Raymond Johansen på Etterstad

Men de fleste, i hvert fall de som var for gamle til å hoppe så noen så det, hørte på talene. Hovedtaler var Raymond Johansen, som planlegger å bli byrådsleder i høst. Han hadde mye å si om den politikken partiet vil føre. Men vi skal ikke komme inn på det her. Etter å ha hørt noen valgtaler er vi blitt lite opptatt av hva politikere lover å gjøre. Vi er mer opptatt av hva de gjør.

Raymond Johansen på Etterstad

Og på disse sidene er vi mindre opptatt av riks- og kommunepolitikk enn av det som skjer på Etterstad. Dere husker kanskje vår dekning av Stortingsvalget 2005, da vi konsentrerte oss om Norges Kommunistiske Parti og Det Liberale Folkeparti som hadde kandidater fra Etterstad? Når det gjelder Raymond Johansen så er det bare én ting vi synes er interessant å fortelle:

Tidlig på 90-tallet ble det mulig å gå gjennom Helsfyr T-bane for å komme til andre siden av Strømsveien. I utgangspunktet mente Oslo Sporveier at man ikke kunne gå her uten billett. Da fikk Olaug Norlemann møte samferdselsbyråd Raymond Johansen med en delegasjon fra Etterstad vel i 1994.

Raymond Johansen på Etterstad

Under møtet uttrykte han stor forståelse for problemet, og ga alle i delegasjonen følelsen av at han var på vår side. 20 år senere har vi lært at du alltid får den følelsen etter å ha snakket med politikere. Men det betyr ingenting.

Bortsett fra den gangen i 1994. For Raymond Johansen tok opp saken med Oslo Sporveier, og i dag går vi rolig korteste veien til Fyrstikktorget uten å være redd for kontrollører. Vi synes det er viktig at slikt blir husket.