Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Fougners vei
Publisert  05.09.15
Sist endret  05.09.15
 
Tidlig i august skrev vi om nedleggelsen av en til av 21-bussens holdeplasser. Fougners vei ble nedlagt fra 16. august.
Fougners vei

Nå har vi fått svar fra Morten, som er en av de som savner bussen:

Hei

Jeg skriver til dere på grunn av artikkelen om nedleggingen av bussholdeplassen i Fougners vei:

http://www.etterstad.no/nyhet942.php

Dere skriver: "Det er vel de færreste av oss som kommer til å savne Fougners vei holdeplass. Kjenner du noen i nærheten vil det ikke være mange ekstra skritt fra nærmeste holdeplass."
Dere tar feil - veldig feil.

Akkurat denne holdeplassen ligger et godt stykke opp i en svært bratt bakke (forsøk å gå veiene Frydens gate, Grenseveien eller Hekkveien opp fra Carl Berners plass). Hele året innebærer det at vi er en mengde eldre (og noen småbarnsforeldre som har barnehageplass i barnehagen ved jernbanebrua) som tar bussen opp til nettopp denne holdeplassen som en form for "TT-drosje". På den måten klarer vi oss selv, får handlet mm. (De nærmeste matvarebutikkene ligger på Carl Berners plass).

På vinteren blir det dessuten svært glatt i disse bakkene, slik at vi mere eller mindre blir sperret inne. Det er ingen rekkverk eller trapper noen steder, slik at vi kunne ha en form for sikkerhet. Vi faller - ikke en jeg kjenner som bor her oppe har vært en slik opplevelse foruten. Igjen har holdeplassen i Fougners vei vært redningen. I de periodene vi vet at det er glatt, evt. at de islagte partiene er skjult under nysnø, kunne vi gå og ta bussen i Fougners vei både opp og ned bakken. Nå forsvinner disse mulighetene, og alle som er eldre, bor i dette området og ikke kan kjøre inn og ut av det med egen bil, har fått et kjempeproblem. Det er ikke avstanden til neste holdeplass som er problemet, det er høydeforskjellen.

https://minsak.no/sak/819/kommentar

Jeg vil oppfordre dere til å sette dere mere inn i saken. Da er jeg sikker på at dere vil se poenget: Denne holdeplassen er en form for "eldreomsorg", noe som gjør at mange av oss klarer oss selv. Jeg er viss på at om denne beslutningen opprettholdes, må det settes inn ekstratiltak for å avhjelpe situasjonen for en del av oss som rammes av denne nedleggelsen. Jeg håper også at når dere kommer til denne slutningen - at dere da vil ta kontakt med ruter og gi uttrykk for at dere syns holdeplassen bør gjenåpnes. Jeg er, dersom det er ønskelig, villig til å ta dere med på befaring. Men jeg klarer ikke å gå opp og ned bakken...

Hilsen
Morten Lilleøren

PS: For ordens skyld: Det er fortsatt holdeplass i Einars vei. Jeg har nå begynt å ta bussen fra Carl Berners plass opp dit, og gå tilbake. Da er det i det minste nedoverbakke. Det er traurig å ta bussen forbi der jeg bor, for å måtte gå tilbake igjen. Det må jeg nå. Det er et stykke derfra til der jeg bor, slik at det er både tungvint og et stykke å gå med bæreposer med matvarer. Det største problemet her vil komme om vinteren. Vi vet av erfaring at akkurat disse fortauene (mellom holdeplassene i Einars vei og Fougners vei) ikke blir strødd om vinteren. Og hele veien er en bakke.


Joda, det er riktig alt sammen. Bakken er lang og bratt og har mer enn en gang ført til at planer om å gå hjem har endt på Carl Berners plass.
Fougners vei

Og vårt favorittalternativ, Frydens gate (nesten bilfri) er enda brattere.

Så vi har full forståelse for at dere kjemper for holdeplassen deres. Vi som har Helsfyr som nabo har det så godt at vi skal unne andre alt de måtte ønske. Men det er ikke så mye at vi tar feil - det er et spørsmål om synsvinkel. Når vi skriver "de fleste av oss på denne siden, så mener vi jo ikke nordmenn, eller Oslo-folk. Vi mener folk på Etterstad.

Det er ikke mange av oss som blir berørt. Uten at det dermed er sagt at det var riktig å nedlegge holdeplassen. Vi kan godt bruke 30 sekunder ekstra på å stanse i bakken, vi.