Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Farvel til Hovin skole
Publisert  21.09.15
Sist endret  21.09.15
 
Etter krigen ønsket kommunen å bygge en skole på Etterstad. Men etter krigen var det dårlig med penger, og ikke minst med materialer. Bolignøden krevde at nye boliger ble prioritert. Skolen ble derfor stadig utsatt. Og da det endelig var klart til å bygge var tomten på Etterstad for liten. Skolen ble derfor flyttet til Hovin.
Hovin skole

Skolen ble nedlagt i 2010, da elevene ble overført til Fyrstikkalleen skole. Og nå er det slutt. Gravemaskiner er nå i ferd med å jevne skolen med jorden.
Hovin skole

For fremtiden ser slik ut, med store nye kontorbygninger:
Hovin skole

Hovin skole er ikke eneste offer i den fremtidige utbyggingen. Det har også vært tømmerhoggere på ferde rundt Valle Hovin.
Hovin skole

Alle trær øst for stadion er blitt meiet ned:
Hovin skole

Hvorfor? Som vi ser så er det ikke mye plass til disse trærne når en ny stadion skal bygges.
Hovin skole