Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Nye byggeplaner i nabolaget
Publisert  28.10.15
Sist endret  28.10.15
 
At det er planer om nybygg duger nesten ikke som nyhet lenger. I dag er det jo slike planer overalt, og det skal etter hvert mye til for å overraske oss. (Men jo, planene om 29 etasjer i Grenseveien fikk oss jo til å sperre øynene opp.) Men her er det planer i et område vi tenkte på som ferdig utbygd.

Trodde du alt var ferdig utbygget her? Men midt i bildet ser vi et latterlig lavt en-etasjes bygg (frisør, bokhandel, begravelsesbyrå). Det er jo en lav utnyttelse i disse tider.
Grensesvingen 9

Og ser vi på baksiden av huset til høyre, så er det en lav lagerbygning.
Grensesvingen 9

Derfor har Enerhaugen arkitektkontor laget en mulighetsstudie som gir oss denne bygningen! Men hva er det vi ser i bakgrunnen til høyre? En pyramide?
Grensesvingen 9

Da ser vi det hele fra et høyere utsiktspunkt. En 30 meter over krysset i Grensesvingen eller deromkring. Fyrstikktorget til venstre, eksisterende kontorbygg foran til høyre. Og nybygget kveiler seg som en slange rundt det hele.
Grensesvingen 9

Her er det hele dreid 90 grader, slik at vi ser modellen fra over Fyrstikktorget et sted. Vi ser at det nye tårnet har fått selskap med to tårn til. Det nye, sammenhengende bygget skal både inneholde boliger og kontor.
Grensesvingen 9

Så parkeringsplassen under:
Grensesvingen 9

kommer til å se slik ut hvis dette prosjektet blir noe av:
Grensesvingen 9


Det blir jo en ganske høy utnyttelsesgrad. Det er litt vanskelig å telle på disse tegningene, men så vidt vi kan se må det dreie seg om 14-15 etasjer i tårnene.

Saken har foreløpig ikke kommet langt. Et mulighetsstudie på arkitektenes hjemmeside har illustrasjonene over, men i Plan- og bygningsetatens Saksinnsyn er det foreløpig bare en "forespørsel om sonderingsmøte".