Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Midlertidige barnehager
Publisert  06.12.15
Sist endret  06.12.15
 
De siste årene er det bygget en mengde midlertidige barnehager i Oslo. Det har vært en del misforstått diskusjon om dette. Noen har hengt seg opp i modulene og kaller det brakker, men sånn sett er de nok bra nok.


Etterstadsletta barnehage er vårt lokale eksempel

Men det egentlige problemet er at dette er så fristende å gjøre for politikere som ønsker å prioritere andre saker. De midlertidige barnehagene legges gjerne på friområder. Og hva er friområder? Vel, i akkurat denne sammenhengen betyr det "gratis tomt". Kostnaden betales av beboere som mister rekreasjon og grøntområder, men det kan ikke regnes om i penger, og synes ikke i budsjettene. Noen hadde ventet at det nye byrådet ville bety en endret politikk, men kanskje ikke akkurat slik:Penger som er satt av til overgang fra midlertidige til permanente barnehager er blitt halvert, og dermed forlenger man "midlertidigheten" med noen år til. 5 barnehager avvikles i 2015, og 2 i 2016, mens 22 barnehager (inkludert Etterstadsletta) ikke blir tilbakeført som friområde før i 2017 eller senere.