Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Støyskjerming i Etterstadkroken?
Publisert  09.12.15
Sist endret  09.12.15
 
Avisen Østbyen tok nettopp opp noe som er et sterkt ønske hos beboere i Etterstadkroken. Støyskjerming mot T-banen.Blokkene ligger helt inntil T-banen, og det går veldig mange tog på disse skinnene.Alle bør ha rett til et støyfritt bomiljø. Problemet er at i reguleringssakene uttalte Oslo Sporveier allerede i forhåndsuttalelsen: "Banestrekningen Brynseng Helsfyr har svært tett togtrafikk og tilsvarende høy støybelastning. Alle behov for støyskjerming o.a. mot ny bebyggelse langs traséen må ivartas av utbygger"

I senere uttalelse (19. mai 1999) kritiserer Oslo Sporveier svakhet i en støyrapport utbygger har fått laget. De viser bl.a. til at "kurveskrik" kan gi et annet støybilde enn modellberegninger viser. De anbefalte derfor ikke reguleringsforslaget. Man kan jo derfor ha en viss forståelse for at de protesterer mot å bli presentert med en regning i ettertid.

På den annen side: Oslo Sporveier kan da heller ikke være fornøyd med dagens situasjon? Er det noen som synes at sporområdene er tilstrekkelig sikret ved å strekke røde og hvite bånd over hullene i gjerdet slik som her


eller her?Og hvis man først lager et skikkelig gjerde sånn at man slipper å få barn og uteliggere dukkende opp på skinnegangen, så kan detikke koste mye mer å lage en støyskjerm?