Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Asylmottak i nærområdet?
Publisert  11.12.15
Sist endret  11.12.15
 
Vi prøver jo på disse sider å følge med på reguleringssaker i nærområdet, og når vi har tid, til og med byggesaker. Det er søkt om å oppføre en brakkerigg i Østensjøveien 15 (vist på tegningen)For å få til det skal man flytte brakker fra Østensjøveien 9, som vi har skrevet om en gang tidligere. Svaret på spørsmålet vi stilte den gangen var forøvrig at de skulle leies ut til ansatte i Moelven Elektro på oppdrag i Oslo.

Plan- og bygningsetaten har allerede gitt tillatelse til dette, men trakk den tilbake etter å ha oppdaget at det tidligere hadde foregått ulovligheter (etter plan- og bygningsloven) på samme tomt.

Pussig nok behøver man ikke angi noe formål i slike søknader. Men advokaten til eier av tomten ber om at det siste vedtaket omgjøres, bl.a. fordi ulovlighetene har opphørt, og fant sted før nåværende eier overtok tomten. Høres jo ut som et argument som ikke trenger oppfølgere. Men advokaten tilføyer likevel:

"Tiltaket er nytt og skal bidra til å dekke en helt akutt samfunnsoppgave som kommunalministeren i brev til samtlige kommuner har bedt om prioritering av. Kommunalministeren har endog bedt om at reglene i plan- og bygningsloven anvendes med stor fleksibilitet, for at Norge skal klare den akutte oppgaven som Norge og en rekke andre land har fått i høst."

Og vi kommer ikke på så forferdelig mange oppgaver som svarer til den beskrivelsen.

Det har i mange år vært snakket om transformering av områdene på andre siden av T-banen til boliger, så det er kanskje på tide. men 64 enheter med eget bad og felles kjøkken og oppholdsrom høres ikke så veldig luksuriøst ut.Vi får i hvert fall passe på å ta godt i mot våre nye naboer når de kommer.