Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Pass på bilen din!
Publisert  31.03.16
Sist endret  31.03.16
 
Nå som is-svullene synes å være borte for godt begynner vi å bli leie av all sand og grus i veiene. Snart skal det ryddes til våren. Men husk: Sammen med spylebilen

og feiebilen

så kommer det noen andre biler også.

Og da forsvinner bilen din hvis du ikke har passet på.


Men det du selvfølgelig vil vite nå er når dette skjer. I følge de opplysninger vi har nå kommer vårrengjøringen til Biskop Jens Nilssøns gate 7. april fra 19.00 til 07.00. Til Etterstadsletta og Etterstadkroken 28. april fra 07.00-19.00. I Arnljot Gellines vei allerede 4. april fra 07.00-19.00, og så kommer de tilbake den 28. april for å rydde "trapp ved gangbro over jernbanen". Det står at det skal være parkering forbudt, men vi ser ikke helt for oss hvor forbudet begynner og slutter den 28.

Men husk (NB!): Disse planene kan endres, så følg med på skilt og kommunens sider.