Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Bysykler på Etterstad
Publisert  31.03.16
Sist endret  31.03.16
 
Bysykler Etterstad

Det er en god stund siden bysyklene ble innført, men for oss har det vært noe som foregår i andre deler av byen. Men nå kommer bysyklene for fullt til Etterstad. Det er planlagt tre stativer på eller rett utenfor Etterstad:
Bysykler Etterstad

Det vil si at hvis du har vært riktig uheldig med plasseringen, så får du litt over 500 meter å gå til nærmeste bysykkelstativ.

Her er den nøyaktige plasseringen i Biskop Jens Nilssøns gate (blå strek):
Bysykkelstativ Biskop Jens Nilssøns gate

På Helsfyr blir plasseringen på "feil" (for oss) side av Strømsveien 102.
Bysykkelstativ Helsfyr


Og på Brynseng kommer stativet i Østensjøveien rett utenfor stasjonsområdet.
Bysykkelstativ Helsfyr


Nå er dette foreløpig bare byggesaker i Plan- og bygningsetaten, så det kan jo komme endringer underveis. Men følg med.