Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Arnljot Gellines vei 35
Publisert  01.04.16
Sist endret  01.04.16
 
Det nærmer seg tiden for nye naboer i Arnljot Gellines vei 35. Planene var til offentlig ettersyn sommeren 2015, og det skulle normalt vært klart for politisk vedtak. Men etter offentlig ettersyn er det blitt begrenset høring på grunn av enkelte forandringer i forslag til reguleringsplan. (Høringsfrist 11. april) Det viktigste er tatt med for å imøtekomme NVEs krav om flomsikring. Årsaken er antagelig sjokket over flommene i Alna i høst.
Flom i Alna

Det er fremdeles meningen at den gamle fabrikkbygningen skal restaureres, men det er kommet en tilføyelse som sier "Det kan tillates endringer av eksteriør i forbindelse med sikring mot flom og erosjon innenfor hensynssone H320." Dette er på grunn av en geoteknisk rapport, som anbefaler at overgangen mellom fjell og mur dekkes med betong opp til flomvannstand. Så vidt vi kan lese oss til snakker man da om i hvert fall 4 meter. Ellers vil det bli satt inn tiltak mot erosjon på resten av strekningen også.

Nå kan man selvfølgelg mene at den gamle fabrikkbygningen ser best ut med opprinnelig stein og murstein. Men vi tror ikke man skal argumentere så hardt for det. Flere flommer som i fjor kan fort føre til at det ikke finnes noe å sikre lenger.

Arnljot Gellines vei 35

Videre tas det inn en bestemmelse om at trappen ned fra Arnljot Gellines vei skal settes i stand før det gis brukstillatelse for byggene. Det legges også inn et ekstra formål: "offentlig eller privat tjenesteyting (kunst og kultur)". Dette er antagelig for å imøtekomme et forslag fra bydel Gamle Oslo om at fabrikkbyggene skal kunne brukes som atelier for kunstnere.

Arnljot Gellines vei 35
Ny og bedre trapp vil glede mange

Plan- og bygningsetaten fremmer et eget alternativt reguleringsforslag. Men forskjellen består bare i "Naturområdet skal være offentlig.". Ellers er forslagene like. Dette gjøres fordi det er i tråd med kommunedelplan, og at det er mest hensiktsmessig at Bymiljøetaten er ansvarlig for skjøtsel av grøntområdet langs elva her, slik det både ovenfor og nedenfor denne tomten.


Tidligere innslag om Arnljot Gellines vei 35:
februar 2014
juli 2014
mai 2014
mars 2014
november 2013