Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Reguleringssak med uventet avslutning
Publisert  01.04.16
Sist endret  01.04.16
 
Siden 2012 har Bryn eiendom jobbet med et utbyggingsprosjekt på adressene Tvetenveien 12 - 16 - Brynsveien 17 - 19 - Østensjøveien 32 - 34 . Som du skjønner av adressen er dette et stort prosjekt

Utbygging på Bryn

De nye planene er en videreføring av dette på det som i dag er en parkeringsplass bak bygget og en lav bygning mot Tvetenveien..
Utbygging på Bryn

Her ser vi bygget i fugleperspektiv:
Utbygging på Bryn

og her fra Tvetenveien.
Utbygging på Bryn

For oss som naboer var vel det meste spennende det betydelige innslaget av park
Utbygging på BrynMen så var det en uventede avslutningen, da. Saken ble lagt ut til offentlig ettersyn 8. februar, med frist for uttalelser 21. mars. Plan- og bygningsetaten fremmet et alternativt forslag, men ikke mer forskjellig enn at det ble like mange kvadratmeter. Dermed skulle det være klart for byggestart en eller annen gang i år.

Men så kommer overraskelsen. Før høringsperioden er over skriver Bryn Eiendom til Plan- og bygningsetaten:

"Bryn Eiendom har i løpet av den 3 år lange planprosessen merket seg den gradvise endringen i synet på Bryn som utviklingsområde. Selskapet har følgelig tilpasset sin virksomhet og sine planer til signalene om at Bryn skal transformeres fra et monofunksjonelt næringsområde til et flerfunksjonelt byområde, med et betydelig innslag av boliger og tydelige bymessige kvaliteter. Bryn Eiendom velger å trekke planforslaget for å kunne vurdere muligheten av et prosjekt som er mer i tråd med denne utviklingen."

Det er en avslutning vi ikke hadde sett for oss. Men for oss på Etterstad gjør det jo området mye mer spennende. Når vi ikke har skrevet mer om disse planene før er det fordi tomten ligger godt utenfor Etterstad og neppe er synlig noe sted herfra. Noen ekstra kontorbygninger er ikke viktig for oss. Men med denne avgjørelsen bidrar Bryn Eiendom til at Brynsområdet blir et mye mer spennende sted.

Vi har tidligere skrevet om VPOR Brynsområdet som vel er det viktigste av "signalene" Bryn eiendom refererer til.

Selv om det er langt til bygrensen har Etterstad på mange måter ligget i en utkant av byen. Vi har Vålerenga på den ene siden, men baner og folketomme (etter 15.35) næringsområder omgir oss i flere retninger. Hvis Brynområdet blir et levende by vil det også forandre Etterstad, ikke minst siden kommunen planlegger to nye måter å krysse T-banen på. Tomten mellom Østensjøveien og Tvetenveien er en av de største som skal bygges ut, så det som skjer her er viktig for hvor vellykket transformasjonen er for resten av området.