Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

USBL gir seg ikke
Publisert  14.04.16
Sist endret  14.04.16
 
I fjor vår fortalte vi at USBL hadde planer om et nytt byggetrinn på Eitillstad, etter at en rettsak fastslo at de ikke kan bygge på festetomten til Lodalen borettslag.

Arnljot Gellines vei 5-27

Den planlagte byggetomten er midt i bildet over. Et område som sånn noenlunde samsvarer med parkeringsplassene er allerede regulert til et bygg tilsvarende de to i Eitillstad borettslag. Men så er det altså sånn at utbygger ikke eier hele området. Da vi skrev om dette sist ønsket de bl.a. å diskutere mulighetene for å bygge på friområdet (mot å avgi noe av tomten til nytt friområde). Noe slikt ville kreve helt ny regulering og er uansett svært lite sannsynlig. Nå kommer de imidlertid med et mer realistisk forslag:

Arnljot Gellines vei 5-27

Den røde firkanten i bildet over er blokken slik den er beskrevet i reguleringsplaneen. Den mindre svarte firkanten er nytt forslag. Bygget ligger 4 meter fra eiendomsgrensen, men skal i tillegg ha balkonger enda nærmere Lodalen borettslags eiendom. Det er normalt for tett innpå, men samtidig er det en reguleringsplan som forutsetter at det bygges langt over grensen. Det blir spennende å se hvordan Plan- og bygningsetaten håndterer den. Og fordi huset er redusert i størrelse i øst-vest retning ønsker man å flytte byggegrensen 4 meter nærmere friarealet (slik at avstand blir 7,3 m i stedet for 11,3 meter).

Arnljot Gellines vei 5-27

På bildet over ser vi nybygget tegnet inn. Det som er merket "Grense for underjordisk garasje" er samtidig grense til friområdet. Ærlig talt tror vi ikke de 4 meterene vil være så viktig for bruken av friområdet.

Men hvis du for eksempel bor i Arnljot Gellines vei 17 (til venstre på kartet, merket "eksisterende bebyggelse"), så vil det nok spille en viss rolle om en 10 etasjers blokk rett utenfor kjøkkenvinduet blir 4 meter bredere eller ikke. Under en eksisterende Eitillstadblokk som eksempel:

Arnljot Gellines vei 5-27

Fotavtrykket reduseres fra 420 kvm til 328 kvm, og det blir 4 leiligheter i hver etasje i stedet for 5. Men det merkes jo bare når du ser bygget fra den smalere siden.

Og i referat fra forhåndskonferansen fremgår det at man også ønsker å spørre PBE om det er mulighet for større utnyttelse, og om man eventuelt kan flytte bygget nærmere grenser mot Lodalen og Friarealet enn det som er vist.

PBE lister opp forhold som må vurderes, men legger i hvert fall ikke fram momenter som tilsier at prosjektet bør skrinlegges.