Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Parkering i Biskop Jens Nilssøns gate
Publisert  20.04.16
Sist endret  20.04.16
 
Etterstad vel har tatt opp forholdene i Biskop Jens Nilssøns gate med Bymiljøetaten. Barn som kommer fra friområdet på vei til skolen vil komme ut i Biskop Jens Nilssønsgate ved punkt A.

Biskop Jens Nilssøns gate

Nå kan vi selvfølgelig ønske oss at barna følger fortauet til punkt C og bruker fotgjengerovergangen, men vi vet alle at det aldri kommer til å skje. De vil gå rett over gaten for å følge gangveien der. Under ser vi punkt A fra en bilførers synspunkt.Biskop Jens Nilssøns gate

Eller - det gjør vi jo slett ikke. Vi ser to varebiler, men punkt A er ikke synlig for oss. På punkt A står det et skilt med parkering forbudt, men siden det ikke er fotgjengerovergang her kan man parkere helt inntil gangveien:

Biskop Jens Nilssøns gate

Dermed ser vi ikke ungene før de er ute i veien. Etterstad vel har bedt både om flytting av skiltet, og at det kommer en fotgjengerovergang. Foreløpig har vi fått bekreftet at skiltet flyttes lenger inn i gaten, til bak gangveien (punkt B). Dermed blir situasjonen mer oversiktlig både for bilføere og skolebarn.