Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Hovinbyen vokser rundt oss (1)
Publisert  28.04.16
Sist endret  28.04.16
 
Til tross for mindre prosjekter som Biskop Jens Nilssøns gate 5, Etterstadtoppen og Arnljot Gellines vei har Etterstad forandret seg forholdsvis lite. Men rundt oss på alle kanter skjer det så store forandringer at de som eventuelt kommer på besøk etter 20 års fravær vil ha problemer med å kjenne seg igjen. Nå gjelder det Ensjøveien 3-5, som i dag ser slik ut:

Ensjøveien 3 - 5

Planen er å erstatte dette med boliger, slik at det i fremtiden skal se slik ut:

Ensjøveien 3 - 5

Her er samme boligprosjekt sett fra Ensjøveien.

Ensjøveien 3 - 5