Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Hovinbyen vokser rundt oss (2)
Publisert  03.05.16
Sist endret  03.05.16
 
Snart skal Vålerenga stadion bygges. Denne gode nyheten nevnte vi i 2008. Vi skrev om den dårlige nyheten - at dette skulle finansieres ved salg av friområder uten sidestykke i byens historie - i 2011. Nå forsvinner snart en stor bit av friområdet. Byggetrinn 1 er allerede lagt ut for salg. Det er det grønne området her det dreier seg om:

Hovinenga

Her ser vi planene for 365 boliger på dette området, fordelt på fire bygninger (A, B, C og D).

Hovinenga

Bildet er utydelig, bl.a. fordi byggetrinn 2 er "bleket" for å markere at det ikke er en del av gjeldende byggesak. Her er et nærbilde:

Hovinenga

Dette er jo blokker som vil synes godt i terrenget. Hus A skal 8 etasjer:

Hovinenga

Og her er Hus B.

Hovinenga


Du kan lese mer om dette på Ensjø - aktuell informasjon.