Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Nye naboer bak Fyrstikktorget
Publisert  09.05.16
Sist endret  09.05.16
 
Vi skrev første gang om utbyggingsplaner i Grenseveien 97 i 2006, og igjen i 2012 og 2015. Men nå begynner det å nærme seg.

Dette gamle bygget skal bort.
Grenselunden

I stedet kommer nye boligblokker. "Grenselunden" skal det hete.

Grenselunden

Tillatelse til riving av det gamle industribygget er ennå ikke gitt, men allerede nå kan vi lese at de fleste av leilighetene (143 av 149) er solgt!

Det som står igjen av de gamle industribygningene er da Fyrstikkalléen 17. (På venstre side i bildet over) Bygningen er fra 1938 og står på Byantikvarens gule liste, ellers hadde vel den også blitt revet.

I dag fungerer en del av den som visningssenter for Grenselunden.

Men det foreligger planer om en forholdsvis skånsom utbygging, der fasadene beholdes omtrent som de er, med noe større vinduer og tilbaketrukken takterrasse. Første etasje skal brukes til skoleformål (planlagt utleid til Fyrstikkalléen skole), resten til leiligheter.