Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Likevel ikke nybygg i Biskop Jens Nilssøns gate?
Publisert  18.05.16
Sist endret  18.05.16
 
Siden 2011 har vi fulgt planene om nybygg i Biskop Jens Nilssøns gate. Opprinnelig var det snakk om to blokker på 12 og 14 etasjer nærmest jernbanen.
Biskop Jens Nilssøns gate 5


Men etter noen års dialog med Plan- og bygningsetaten endte man opp med en enkelt blokk på 8 etasjer i andre enden av tomten.
Biskop Jens Nilssøns gate 5


Vi har vel kommet i skade for å mene på disse sider at arbeidet var kommet så langt at nybygget helt sikkert ville komme. Men nå ser det ikke slik ut likevel.

For det første har forslagsstiller levert en støyutredning. Det er også nylig vedtatt en ny Kommuneplan med bestemmelser om støy i arealplanleggingen.

Plan- og bygningsetaten mener derfor at forslaget er i strid med Kommuneplanen, og avslår å fremme forslaget videre. Utbygger kan eventuelt kreve at vedtaket overprøves av Bystyret, men det er altså det samme Bystyret som har vedtatt Kommuneplanen. Fristen for å kreve politisk behandling er 10. juni, så vi får snart se om siste ord er sagt om Biskop Jens Nilssøns gate 5.