Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Likevel ikke nybygg i Biskop Jens Nilssøns gate?
Publisert  19.06.16
Sist endret  19.06.16
 
Vi fortalte nylig at det planlagte nybygget i Biskop Jens Nilssøns gate ikke ville bli noe av. Plan- og bygningsetaten hadde jo uttalt seg ganske så klart om det: "PBE avslår herved å fremme plansaken for videre behandling fordi reguleringsforslaget etter vår vurdering er i strid med Kommuneplanen.
Biskop Jens Nilssøns gate 5


Men i mellomtiden har det vært et møte som må antas å ha vært en hyggelig opplevelse for utbygger. Nå er Plan- og bygningsetaten plutselig i ferd med å legge saken ut til offentlig ettersyn. Referatet fra møtet er foreløpig ikke tilgjengelig, bare påfølgende korrespondanse. Vi er derfor redusert til ville gjetninger om hva som har skjedd (så du kan altså slutte å lese nå).

Gjetning nr. 1 er at forslagsstiller har greid å legge frem dokumenter som løser problemene i forhold til Kommuneplanen.

Gjetning nr. 2 er at uenigheten fremdeles er der. Men at utbygger insisterer på å kreve sin rett til en politisk avgjørelse. Så har de blitt enige om å fremme saken på vanlig måte, og at Plan- og bygningsetaten fraråder forslaget pga konflikt med Kommuneplanen.

Vi venter spent på referatet.