Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Nye naboer i Grenseveien
Publisert  29.08.16
Sist endret  29.08.16
 
I Grensveien 80 - 82 har det vært jobbet med planer de siste fem årene. Nå er reglulering vedtatt av bystyret, så vi får nok snart se byggearbeider. Det dreier seg om den gamle Shell-stasjonen og kontorbygget ved siden av. I dag ser det slik ut:
Grenseveien 80


I fremtiden skal det se slik ut:
Grenseveien 80

I tillegg til at kontorarealet omtrent fordobles i forhold til dagens Grenseveien 82, så tenker man seg et hotell med ca. 200 rom.

Her er bygget slik det skal se ut når du passerer i retning Etterstad:
Grenseveien 80


Og her er et bilde som skal vise inntrykk fra Arkaden.
Grenseveien 80

"Arkaden" - som kanskje for mange her vil være den mest interessante delen av prosjektet - nevnes ellers ikke i dokumentet. Men det er snakk om 1132 kvm forretning/bevertning.